Gebruik, service en onderhoud S40 en A40Gebruik 

De gebruikershandleiding maakt integraal deel uit van CE-attestering; elke gebruiker dienst kennis genomen te hebben van de werking en voorzorgsmaatregelen.

Service 

Na telefonische melding van een probleem, wordt de service-monteur ingeschakeld om een eerste rangs interventie uit te voeren.

Onderhoud 

In het kader van de arbeidsveiligheid is een regelmatig onderhoud van de arbeidsmiddelen door gekwalificeerd personeel een wettelijke verplichting van de werkgever.
In die context worden poorten en laadbruggen als een arbeidsmiddel beschouwd.
Volgens de voorschriften in art. 10 & 11 van de Codex, Titel VI, hoofdstuk I en de Machinerichtlijn 98/73EG dienen deze arbeidsmiddelen door opgeleid en gekwalificeerde servicemonteurs op regelmatige wijze gecontroleerd en onderhouden te worden.
De wijze waarop, is vastgelegd door vooraf bepaalde procedures.

De werkgever wordt geacht kennis te hebben van onder meer:

  1. 89/654/EEG Health and safety at work places
  2. 2001/45/EG Use of work equipment
  3. KB 12/081993 Codex over het welzijn op het werk
De algemene en mogelijke gevolgen voor de werkgever vragen specifiek aandacht en gebruik conform het beheer van een “goede huisvader”.

Alle producten dienen aan een regelmatig onderhoud te worden onderworpen; een gedetailleerd rapport na een onderhoud geeft een overzicht van de toestand van de poort en de eventueel te nemen actiepunten. Wij denken bijvoorbeeld aan de mogelijk kritieke toestand van de hefkabels van poorten. Deze dragen het volledige poortgewicht; de gevolgen bij kabelbreuk kunnen voor gebruiker en materiaal desastreus zijn.

Regelmatig dient de veiligheid te worden gecontroleerd zodat het risico op onverwachte defecten vermindert. Ook de valbeveiliging van poorten dient nagekeken op deugdelijk functionaliteit.

Voorafgaandelijk wordt dit onderhoud schriftelijk vastgelegd en op periodieke jaarbasis uitgevoerd; aan te bevelen is om poorten met hoge gebruiksfrequentie (bijv. parkeergarage’s) dit onderhoud 6-maandelijks te laten uitvoeren.
Zo maximaliseert men een vlotte doorstroom, beperking van energiekost en verhoging bedrijfszekerheid.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Contacteer ons, wij helpen u graag verder.https://www.adknv.com/p/contact.html

Meest Recente Posts

Inschrijven nieuwsbrief

Zo bent u altijd als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws, updates, vacatures, tips & acties. Blijf op de hoogte!

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij antwoorden graag op al uw vragen. Heeft u graag meer uitleg of bekijkt u liever de mogelijkheden ter plaatse dan bent u altijd welkom.

Contacteer Ons